Registr smluv

Registr smluv

Dne 1.7.2016 začíná platit zákon 340/2015 Sb. nazývaný zákon o registru smluv. Týká se všech příspěvkových organizací kromě organizací zřízených malými obcemi, takže se nějak dotkne velké části školních jídelen. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu.
Více
Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách; výživové údaje

Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách; výživové údaje

Od 13. prosince 2016 je pro většinu výrobců povinné uvádět výživové údaje o potravinách, a to energetickou hodnotu, tuky a z nich nasycené mastné kyseliny, sacharidy a z nich cukry, bílkoviny a sůl. Údaje budou muset být viditelně uvedeny na obalu v tabulce, v případě nedostatku místa v řadě za sebou. Základních sedm povinných údajů mohou výrobci dobrovolně doplnit o mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, polyalkoholy, škrob, vlákninu, vitaminy a minerální látky. Potraviny, které již byly uvedeny na trh nebo byly označeny před 13. prosincem 2016 a tabulku nenesou, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.  Pro některé potraviny povinnost nést výživové hodnoty neplatí, výjimka se vztahuje např. na nebalené potraviny (pekařské výrobky, pultový prodej krájených masných výrobků), v obchodě nakrájené a zabalené sýry, pokrmy ve stravovacích zařízeních, potraviny s…
Více
Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

V části sedmnácté se mění zákon o ochraně veřejného zdraví, a to v § 84 odst. 6 zákona; jde o změnu terminologického charakteru. Uveřejněno v částce 95/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 29.7.2016. Účinnosti nabývá dnem 29.7.2016, vybraná ustanovení pak 1.8.2019 a 1.9.2016. Více
Více
Novela o ochraně veřejného zdraví

Novela o ochraně veřejného zdraví

Dne 14. 10. 2015 vyšla pod č. 267 ve Sbírce zákonů rozsáhlá novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Valná většina novelizačních bodů vstupuje v účinnost již dnem 1.12.2015, jediné ustanovení pak až 1.4.2016. Zákon novelizuje též některá ustanovení zvláštních právních předpisů - přestupkového a živnostenského zákona. Vedle terminologického zpřesnění mnoha hmotněprávních i kompetenčních ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví je cílem novely především uvedení některých procesních odchylek upravených doposud v zákoně o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem. Novela  dále upevňuje a rozvíjí postavení orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti podpory zdraví a reguluje spolupráci s územními samosprávnými celky v této oblasti. Měla by přispět například také ke snížení byrokratické zátěže v oblasti ochrany zdraví při práci. Podstatné změny byly z poslanecké iniciativy provedeny v právní úpravě ochrany před hlukem; změny se nevyhnou ani prováděcím předpisům – zásadní novelizace se dočká nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky hluku a…
Více