Školení hygienického minima

Úvod / Školení hygienického minima

Školení hygienického minima je určeno všem pracovníkům v potravinářském sektoru – stravování, výroba, prodej a další. Povinnost zajistit toto školení pro všechny své zaměstnance platí pro provozovatele od 1. 1. 2006 v souladu s Nařízením (ES) č. 852/ 2004 o hygieně potravin.

Školení se po dohodě s provozovatelem provádí ve většině případů v jeho provozovně. Dle potřeb je zvolený rozsah a délka školení.

Obsah školení:

Hygienické minimum

Základem školení hygienického minima jsou požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich povinnosti, platná legislativa a novinky, značení potravin a alergenů, požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, alimentární nákazy, osobní a provozní hygiena, zásady sanitace a základy systému HACCP.

Ve stravovacích provozech a ve výrobnách je obsahem školení i správná výrobní a hygienická praxe. Tento okruh je zaměřen na požadavky na suroviny, na bezpečné zacházení s potravinami, dále na kontaminaci potravin, bezpečné nakládání s odpadem a bezpečné postupy regulace škůdců.

Kontaktní formulář