HACCP

Úvod / HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém kritických bodů. Systém HACCP vybírá v technologickém postupu výroby potravin ty operace, které rozhodují o zdravotní nezávadnosti konečného výrobku. Určuje, jaké znaky a meze musí být v těchto klíčových bodech dodrženy. Také rozhoduje o tom, kdo a jak může určit správnost technologického postupu, který se v tomto kritickém bodě kontroluje.

K čemu systém kritických bodů slouží

Systém HACCP identifikuje nebezpečí a předchází poškození zdraví spotřebitele. Jedná se o formalizaci činností a postupů, které vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Pro pracovníky i kontrolní orgány tak bude jediným správným vodítkem, jak konkrétně v dané provozovně zabezpečit zdravotní nezávislost výsledného produktu.

HACCP system na míru

Náš systém HACCP je každé provozovně šitý na míru, dle stanovených kritických mezí. Vždy vychází z odborných poznatků v oblasti bezpečnosti potravin. Systém HACCP lze použít v podnicích: masná výroba, maloobchod, školky, školy, kavárny, restaurace, velkoobchod, sklady, vinaři, pivovary, hotely, závodní stravování.

Kontaktní formulář