HACCP výroby masa a masných výrobků

Úvod / HACCP výroby masa a masných výrobků

Vnitřní audit HACCP výroby masa a masných výrobků provádíme vždy minimálně 1x ročně, jak vyžaduje česká legislativa. Interní audity HACCP zpracováváme u všech typů potravinářských provozů.

Interní audit HACCP pro masnou výrobu

Jedná se o systematické a nezávislé ověřování systému dle kritických bodů. Každý audit má na starosti vyškolený interní auditor, kterého jmenuje ředitel nebo jednatel společnosti. Organizace interního auditu i jeho zajištění spadá do kompetencí odpovědného vedoucího provozovny.

Interní audit HACCP spočívá v kontrole výsledků a jejich ověřování v systému kritických bodů. Audit zajišťuje správnost určení kritických bodů a mezí, kontroluje a vyhodnocuje záznamy z měření v kritických bodech i zda byli pracovníci řádně proškoleni. V neposlední řadě se audit skládá z prohlídky provozovny a přezkoušení zaměstnanců.

Auditor na závěr představí výsledky, odhalí do jaké míry je systém funkční a účinný a zda tento systém odpovídá všem požadavkům platné legislativy. Auditor dále pořídí protokol, kde jsou všechna navržená zlepšení a doporučení zaznamenány, zároveň poukáže na neshody či odchylky, které musí společnost v následujícím období vyřešit.

Čas vnitřního auditu HACCP se pohybuje v rozmezí 6 až 12 hodin dle velikosti provozovny.

Kontaktní formulář