Příručka jakosti

Úvod / Příručka jakosti

Příručka jakosti, někdy též Příručka kvality je základní dokument systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Dříve bylo u mnoha firem, zejména těch menších, možné nalézt Příručku jakosti psanou přímo ve struktuře kapitol normy. Jednalo se o komentované vydání normy z pohledu samotné firmy. Příručka jakosti byla ve velmi častých případech vytvořena externí společností, která používala pro její tvorbu šablonu, takže všechny příručky se od sebe lišily maximálně značkou a názvem firmy.

Proč je dobré mít Příručku jakosti

V dokumentu je možné uvádět noremní požadavky i požadavky samotné firmy. Obsahem příručky by ve všech případech měla být uvedena strategie společnosti, rozsah zapojených stran, systém kvality a jeho použitelnost, stanovení procesů firmy, tedy mapa procesů a vazby mezi nimi, organizační struktura firmy, stanovení odpovědnosti a mnoho dalších užitečných informací

Vypracování Příručky jakosti Brno, Bystřice, Želiv

Pomůžeme vám vypracovat vaší vlastní Příručku jakosti. Máme mnohaleté zkušenosti v oboru. Víme přesně, co má Příručka jakosti obsahovat a co by měla říci. Vypracování Příručky jakosti je na míru přesně vašim požadavkům. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní formulář