Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Úvod / Novinky / Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

V části sedmnácté se mění zákon o ochraně veřejného zdraví, a to v § 84 odst. 6 zákona; jde o změnu terminologického charakteru.
Uveřejněno v částce 95/2016 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost ode dne): 29.7.2016.
Účinnosti nabývá dnem 29.7.2016, vybraná ustanovení pak 1.8.2019 a 1.9.2016.

Více